De etniske rødstrømper bringer mennesker sammen om mellemøstlig mad

Om Ishtar:

Presse

Vi er Ishtar – De Etniske Rødstrømper

Ishtar – de etniske rødstrømper er en selvejende institution med egen bestyrelse, og har bl.a. til formål at drive et værested på Nørrebro for kvinder med anden kulturel og/eller etnisk baggrund end dansk (herefter også omtalt som indvandrerkvinder).

Institutionen arbejder for at give isolerede indvandrerkvinder et værdifuldt liv ved at skabe netværk og aktiviteter og på den måde forebygge og afhjælpe social isolation. Desuden er Ishtars virke med til, at sikre bevarelsen og udviklingen af selvhjælpsgrupper, samværsaktiviteter og rådgivning for målgruppen.


Video om Ishtar lavet af Cinemateket ifm. Arabian Nights 2017.

Ishtar arbejder ud fra et Non-Profit princip, og rummer en cateringvirksomhed og en butik. Ethvert overskud i Ishtars forretninger går ubeskåret til sociale formål, og har i sine vedtægter bl.a. disse formålsparagraffer:

Ishtars grundlæggende formål er:

2.5 At styrke håbet for et godt fælles liv i Danmark, bl.a. ved at skabe kontakter mellem indvandrere og danskere for at fremme inklusion, tolerance og forståelse for forskellighed, samt ved at afhjælpe fordomme og stoppe enhver form for diskrimination.

2.6 At øge målgruppens selvværd ved at støtte denne i at udvikle egne kompetencer og bruge egne ressourcer i virksomhedens frivillige arbejde, herunder i butikken og ved virksomhedsarrangementer m.v. med mellemøstlig madlavning.

2.7 At styrke det frivillige sociale arbejde i lokalsamfundet.

Enhver støtte og ethvert samarbejde med Ishtar er understøttelse af vigtige sociale formål, og samtidigt en anerkendende håndsrækning til en udsat målgruppe, som igennem dette projekt arbejder for at skabe bedre rammer for alle beboere af Indre Nørrebro.

Få en autentisk madoplevelse fra Mellemøsten,
og byg bro mellem forskelligheder

Aldrig før har integration smagt så godt. Vores catering er tilberedt med kærlighed og tager udgangspunkt i autentiske opskrifter fra de lande, som vores kvinder kommer fra.

Bæredygtig catering fra Ishtar til både store og små selskaber

Vores menuer kan leveres til både private begivenheder og firmaarrangementer, events, fester og kurser